NTI + AGS-dindakpartner

Krevende kunder krever kompetente leverandører

Halvor Jensen, Administrerende Direktør i NTI CADcenter AS og Birgit Petersen, Daglig leder i AGS og fra første november leder for NTI CADcenter sin industrisatsing i Norge.

Halvor Jensen, Administrerende Direktør i NTI CADcenter AS og Birgit Petersen, Daglig leder i AGS og fra første november leder for NTI CADcenter sin industrisatsing i Norge.

NTI CADcenter har kjøpt CAD-virksomheten til AGS. Vi får nytt kontor i Horten og en ny spesialistenhet som skal ledes av Birgit Pettersen.

Kjappe fakta først:

  • NTI CADcenter kjøper CAD-enheten til AGS
  • Vi får et nytt kontor i Horten
  • Fem ansatte overføres til NTI CADcenter, tidligere leder av AGS skal lede vår industrisatsning
  • Vi satser særlig på mekanisk industri med denne enheten, som offshore og subsea
  • NTI CADcenter er nå den hvasseste forhandleren av CAD til norsk industri

Med AGS får vi nye kollegaer, kunnskap og løsninger. Summen gjør oss til den mest naturlige partner for virksomheter i industrien.

To megatrender i CAD-markedet

Det foregår to megatrender som vi som kompetansetilbyder må ta innover oss:

Vi lever av å levere de beste helhetlige løsningene til de som behøver avansert programvare for å tegne, designe, planlegge og konstruere. Man skal ha sovet godt og lenge i timen om man ikke har fått med seg de mange endringene i måten programvare tilbys. Skyen har skapt nye muligheter og forventninger til kundenes beste, og Autodesk vil fremover tilby sin programvare som en leid tjeneste fremfor kostbare lisenskjøp

Våre kunder møter endringer i sine virksomheter og trenger en kompetent og erfaren samarbeidspartner som kan hjelpe til å møte fremtidens utfordringer. Det nye industriteamet til NTI CADcenter har bred kompetanse og kunnskap om bedriftskritiske prosesser og integrasjon mot bakenforliggende systemer.

Offensive satsninger til industrien

NTI CADcenter ønsker å sitte i førersetet for markedsutviklingen. Viktige nyheter så langt i år er oppkjøpet av CADpartner og den ferske statusen som Autodesk Platinum Partner. Oppkjøpet av AGS sluttføres 1. november. Birgit Pettersen, tidligere daglig leder i AGS, skal styre NTI CADcenters nye enhet for industrien. Vi er nå Autodesk sin største partner i segmentet og AGS tilfører bred erfaring mot subsea og offshore industrien. Dette er et viktig fundament når det nå satses på å hjelpe kundene med enda flere gode verktøy som optimaliserer design- og konstruksjonsprosesser. Dette skal gi mer effektive verdikjeder der kvaliteten på leveransene øker samtidig som kostnadene reduseres.

 Samarbeider på it-drift

AGS A/S dinitavdeling fortsetter å selge sine it-løsninger til industrien og vil også samarbeide med NTI der det er behov for Microsoft løsninger.

Den totale porteføljen av tjenester og produkter hos NTI CADcenter er skreddersydd Autodesk sine satsningsområder i fremtiden. Vi kommer også til å utvikle konsepter og funksjoner for unike norske behov. De vil vi fortløpende fortelle om på bloggen.

Send meg en mail om du ønsker å møte en rådgiver fra vårt nye industriteam eller om vi knekke en nøtt for din virksomhet