Autodesk Fusion Lifecycle, PLM-system

Industri 4.0 – Økt global konkurranse krever fokus

Stadig økende global konkurranse krever fokus på innovativ produktdesign, lønnsomme og kostnadseffektive løsninger. Utfordringer knyttet til konjunktursvingninger i økonomien og økende forventninger fra kunder innebærer både utfordringer og muligheter for dagens bedrifter. Teknologien gir i dag uante muligheter til å realisere potensialet som ligger i å velge informasjonssystemer som reduserer kostnader, øker kvaliteten og skaper et konkurransefortrinn som sikrer vekst og arbeidsplasser.

Kravene til leveranse og produkter i dagens konkurranseutsatte marked er skyhøye. Produktene må være både allsidige og unike. Stadig mer komplekse sluttprodukter er dessuten en stor utfordring for bedriftene når det gjelder designoptimering og forenklet håndtering av produktdata, i alt fra salg til konstruksjon, produksjon og ettermarkedstjenester.

Digitalisering og Internet of Things (IoT) betyr store utviklingsmuligheter for bedriftene i bransjen. Undersøkelser viser at bare 10% av bedriftene har en strategi for hvordan man skal håndtere dette.

Vi vet at kompleksiteten rundt produktutvikling og produksjon øker enormt. Digitalisering gir et stort besparelsespotensiale. Det sier seg selv at effektiv håndtering og automatisering av delprosessser er nøkkelen her. I den grad man evner å automatisere informasjonsflyten og kommunikasjon mellom mennesker og systemer i hele verdikjeden så vil gevinsten kunne høstes. Det finnes i dag sky-baserte løsninger som gjør nettopp det, enkel og intuitiv håndtering av prosessene relatert til for eksempel kommunikasjon mellom kunder, underleverandører, dokumentasjon, vedlikehold, avvikshåndtering for å nevne noen. Vi vet at mange bedrifter synes det er tøft å imøtekomme kundenes krav til dokumentasjon. Vi vet at rutiner rundt informasjonsdeling i forsyningskjeden er utfordrende, og vi kjenner til at prosjektdeltagere til enhver tid trenger riktig og oppdatert informasjon. Det er ikke tilstrekkelig å bare ha innovative produkter, effektiv informasjonsflyt i verdikjeden er en forutsetning for lønnsomhet. Norsk industri er typisk prosjektbasert, det er få norske bedrifter som er store i de globale markedene. Potensialet for SMB bedrifter ligger i å bruke teknologi og digitalisering til å øke konkurransekraften.

Krav til innovasjon og økt effektivitet stiller også store krav til industribedrifter i så å si alle ledd i verdikjeden, alle de ulike produksjons- og leverandørenheter. Det kan virke som et svært langt lerret å bleke. Det finnes mange bedrifter som administrerer disse prosesser veldig manuelt og veldig kostnadsdrivende. Det er vel ingen overdrivelse å si at Excel er det mest brukte PLM system. Hvorfor ikke se på automatiserte rutiner istedenfor å fortsette med kostbare og feilutsatte manuelle rutiner? Det finnes en bedre måte!

Faktum er at det i dag finnes løsninger som gir en kostnadseffektiv håndtering av disse prosesser basert på applikasjoner i skyen. Autodesk® Fusion Lifecycle er en meget intuitiv og skalerbar løsning, som gjør akkurat det du trenger i dag og i fremtiden. En moderne og fremtidsrettet løsning som vokser med dine behov, en løsning som passer like godt til en liten bedrift som til en stor bedrift.  Håndtering av prosesser, prosjekter og personer er enkelt og effektivt ved å automatisere sentrale oppgaver og levere riktig informasjon til de riktige personene til riktig tid. Fordi Fusion livssyklus er skybasert, vil alle medlemmene i gruppen har tilgang til dataene de trenger når som helst og hvor som helst.

BIPVi i NTI synes det er et spennende konsept. Hvis du vil høre mer om det, ta kontakt med oss.

Kontakt med Birgit Pettersen på 900 23 462 eller på 482 03 300