Støtte fra NITO kan gi gratis kurs/sertifisering for arbeidssøkende NITO-medlemmer

I et nytt prøveprosjekt skal NTI CADcenter og NITO sikre at ingeniører enklere kan omstille seg. Arbeidsledige NITO-medlemmer kan få stipend på 15 000 kroner. Hensikten er at flere tilegner seg sertifiseringer på fremtidens programvareløsninger.

Det er ingen hemmelighet at mange ingeniører på Vestlandet har gått fra himmel til helvete – karrieremessig. Vi har på rekordtid sett en situasjon der bedrifter har søkt globalt for å dekke et enormt underskudd på ingeniører, til en tilværelse der mange dessverre har mistet jobben sin. Denne dramatiske omveltningen har gjort mye med både lokalsamfunn og ikke minst selvtilliten til både bedrifter og fagpersoner. Beste resept for å motvirke slike situasjoner er at ledig tid brukes på å tilegne seg ny kunnskap og mer avanserte ferdigheter.

Kurs på CAD og BIM

NITO sammen med NTI CADcenter tilbyr nå sine medlemmer på Vestlandet muligheten til å ta kurs og sertifisering på ulike Autodesk-verktøy i en periode fremover. Arbeidsledige medlemmer kan søke om kursstipend på inntil 15.000 kroner (per år), og det dekker kostnaden til et Autodesk-kurs, med tilhørende sertifisering. De i jobb kan få stipend som dekker 20 prosent av kurskostnadene. Dermed kan ingeniører få muligheten til å lære seg verktøy som gir mulighet til å jobbe innen nye sektorer og fagfelt. Arbeidssøkende vil i første omgang prioriteres, og det vil inntil videre basere seg på «først til mølla» prinsippet. Kursene kan tas som e-læring.

Les mer om kompetansemuligheter her

steinar-pedersen

Steinar Pedersen, Rådgiver hos NITO

Vilkår for å få støtte

Disse formuleringene er hentet fra NITOs egne sider: Les mer her

«Blir du helt arbeidsledig, kan du få inntil 15000 kroner per år i økonomisk støtte til kompetansehevende kurs. Dette kan være kurs som NITO selv tilbyr eller andre kurs du finner på egenhånd. Kurset du tar skal gi kompetanse som hjelper deg å komme raskere tilbake i arbeidslivet. Støtten gjelder ikke i forbindelse med permittering. Støtten krever minimum ett års betalt ordinært medlemskap. Du kan få støtte i maksimalt tre år.»

Undersøkelser viser viktigheten av livslang læring

NITO gjorde nylig funnene fra sin årlige behovsundersøkelse kjent. I denne bes arbeidsgivere rangere fra 11 kategorier på hvordan de vurderer arbeidssøkere. Svarene viser at erfaring og kompetanse klart skiller seg ut som viktigst for tre av fire ledere. Personlige egenskaper og fagkombinasjon følger på plassene etter. En undersøkelse vi gjorde mot våre kunder i mars 2016, med 250 svar, viser at normen i dag er at kompetansebygging er smart:

  • 9 av 10 mener de trenger kursing for å øke sin kompetanse på avansert programvare
  • En del bransjer står overfor tøffere tider i Norge, og mer enn 60 prosent tror det er avgjørende å kunne vise til sertifiseringer for å stå tryggere i jobben
  • Over 50 prosent mener at byggherrer og andre oppdragsgivere vil stille krav til relevante sertifiseringer innen denne type programvare i sine anbudsforespørsler fremover
  • Det største hinderet for å delta på kurs er tid og kostnad. 7 av 10 oppgir at de mangler tid, 6 av 10 sier at kostnader er en utfordring. Avstand til kurssted, reglementer i bedriften eller mangel på kurstilbydere er for de fleste ikke et problem.

Fordelene med stipendordningen og fleksible utdanningsopplegg, er at alt kan gjøres fra egen stue.