– Frustrert kaossjonglør eller verdiøkende problemløser?

Regnearket har mye bra i seg, men det er ikke laget for å holde orden på beslutninger, oppgaver, utfordringer, kollisjoner og alt annet i et prosjekt med flere aktører. Det er på tide å ta steget fra frustrert kaossjonglør til verdiøkende problemløser.

Administrerende direktør i NTI CADcenter Halvor Jensen (t.v.) og Håvard Bell, administrerende direktør i Catenda

– Det er litt synd at mange i bygge-Norge fremdeles sitter med Excel til håndtering av feil og mangler i prosjektene. Selv om det er bedre enn møtereferatene, som de færreste leser likevel. Saker som har med modellen å gjøre, for eksempel en kollisjon mellom to fag, bør håndteres samme sted som saker som ikke er direkte knyttet til modellen. Skal prosjektet ha reell oversikt, må dette samles. Men gammel vane er vond å vende, sier Håvard Bell, administrerende direktør i Catenda.

Se webinaret om bimsync®

Hvis man skal dømme på all praten om digitalisering, skulle man kanskje tro at hele verden allerede var tatt med storm. I realiteten har mange kun følt en flau bris, og det er langt igjen.

En mulig snarvei til teten av feltet er samhandlingsverktøyet bimsync®, som snakker med alle relevante systemer i næringen. Gjennom alle fasene av prosjektet kan man få full kontroll på alle beslutninger, og de involverte har full tilgang til siste versjon, og opplysninger tilknyttet saker. Informasjon oppdateres i sanntid, og alle er oppdatert, hele tiden.

Tre grunner til at regneark ikke fungerer
NTI cad 3

Administrerende direktør Håvard Bell i Catenda

 1. Endringer er bare synlig for deg. Du må oppdatere alt manuelt, basert på et sammensurium av kilder, som telefon, epost, møtereferater, lapper og tekstmeldinger. Hvorfor ikke la de som løser oppgaven oppdatere saken? Videre har du utfordringen med å få formidlet endringene til de som er avhengige av siste versjon.
 2. Dokumentasjon og sporbarhet i sakshistorikk er nærmest umulig. Momenter blir ikke knyttet direkte til en sak i regnearket.
 3. Tilknytningen til modellen mangler, der det er relevant, er det ingen lenke mellom en sak i regnearket (eller møtereferatet) og posisjonen i modellen der problemet er.
Full kontroll, alltid

– bimsync® er for entreprenører som ønsker digitalisering av sine prosesser for å jobbe smartere, få smidigere prosesser og store kostnadsbesparelser. De som er trygge på gjennomsiktigheten i bimsync® får tilbake kontrollen på hver minste detalj i innmeldte saker, som hvem som har rapportert, hvem som har ansvaret, og når rettingen utføres. Historikken er også tilgjengelig for den enkelte sak, og i etterkant sitter man på data som analyseres for forbedring av prosesser. En annen vesentlig faktor er at bimsync® som et sentralt sakshåndteringssystem reduserer risikoen i prosjektfremdriften radikalt. Det betyr at mange vanlige feil nærmest elimineres, mens manuelle prosesser reduseres til et minimum, sier Bell.

Les mer om programvaren og prøv den gratis

Definisjonen på åpenBIM

– Det er dette som er åpenBIM. Norsk byggenæring har en kjempemulighet til å bli best i klassen på digitale prosesser. Men det forutsetter gjensidig tillit og oppslutning blant aktørene. Den virkelig store utfordringen er at man må tilegne seg nye vaner. Er man vant til å ringe i stedet for å logge en feil, beslutning eller forespørsel digitalt, krever det tilvenning. Der og da kan det virke mer tungvint, men for prosjektet generelt er det åpenbart store gevinster. Prosjektets ledelse må inn og skape disiplin for å hente ut de virkelig store gevinstene. Verktøyene i seg selv er enkle å lære, så det er ikke der utfordringen ligger, sier han.

Verdien av å ta i bruk et sentralt sakshåndteringssystem:

 • Samhandling pågår i sanntid, hvor alle i prosjektet dokumenterer fortløpende
 • Rettssaker og tvister unngås, fordi historikken i loggen er sannheten
 • Manuell leting etter info er ikke lenger nødvendig
 • Enkel kontroll på status
 • Lista er alltid oppdatert
 • Dokumentasjonen er tydelig og tilgjengelig for alle
 • Alle finner alt på ett sted
 • Bokmerker til objekter gjør at du finner sakene som kan knyttes til modellen, og du kan nå informasjonen fra to veier, visuelt fra modell, eller saksorientert fra sakslisten

Alt er logget, ingen tvil om beslutninger og ansvarsfordeling i etterkant

Les mer på bimsync.com

Investering i produksjonsforbedring eller i prosess?

Bell tar en viss selvkritikk.
– Vi er kanskje ikke flinke nok til å vise verdien av verktøyet. Samtidig har vi flere bransje- og profesjonsbetingede hindringer. En faktor er modenheten i prosjekter hos ingeniører og arkitekter, hvor implementeringen av nye verktøy drives fram av menigheten som har sett lyset. Ofte ser vi at toppledelsen mangler teknologiforståelse, og har en tradisjon for «business as usual», fordi vi kan dette og fortsetter som vi pleier. Og uten at ledelsen innser verdien av nye arbeidsmetoder, er det nær sagt umulig å endre en næring eller en organisasjon. Det er også vanskelig å få til investeringer i prosesser, mens det er enkelt å få til investeringer i produksjonsforbedring.

Se denne introen til bimsync®

– Et annet element er at leverandører nødig vil dele feil og mangler med byggherren. Eller med konkurrerende underleverandører, for den saks skyld. Det er synd, for særlig entreprenører har store gevinster å hente. Dermed sitter vi igjen med at kultur og forståelse av verktøy er blant de fremste hindringene i næringen.

– Hva med prisen, er den med på å begrense utbredelsen?
– På ingen måte, lisenskostnaden er spart inn nesten med en gang. I tillegg er bimsync® skybasert, og uten behov for lokal installasjon burde terskelen for å komme i gang være lav.

Catenda har sitt utspring i forskningsmiljøet i SINTEFs avdeling for byggeprosess, som allerede i 1999 begynte å undersøke hva som mangler og hindrer optimal gjennomføring av prosjekter. Saker er kjernen i samhandlingen, og mangel på informasjon var den fremste faktoren som sto i veien for å finne løsninger. Alle problemer og valg får sin plass i modellen, og historikken blir tilgjengelig gjennom hele byggets levetid.

I verdenseliten på åpenBIM

NTI CADcenter er en av Norges og Europas største leverandører av programvare, konsulenttjenester, kurs og sertifisering for byggenæringen, og har en lang historikk med Catenda.

NTI cad 2

Håvard Bell, administrerende direktør i Catenda (t.v) og Halvor Jensen, administrerende direktør i NTI CADcenter.

– Vi har mange miljøer som ligger langt framme på digitalisering i Norge. Vi samarbeider med Catenda fordi de totalt sett har den beste teknologien, og er i verdenseliten på åpenBIM. Mye av verdien i en god BIM prosess ligger i mulighetene for samhandling og god sakshåndtering. En åpenBIM er et resultat av en god modelleringsjobb i et CAD-system, utført av arkitekter og ingeniører. Arkitektene og ingeniørene beriker i tillegg modellen med ulik informasjon om produkter, energi og energibehov, og alt annet som hører til. Entreprenører og byggherrer planlegger i 4D, kjøper inn produkter, materialer med mer. Hele denne prosessen stiller store krav til samhandling og sakshåndtering mellom alle de ulike aktørene. I dag er det kun bimsync® som evner å sy dette sammen på sin unike måte, og leverer nøkkelen til en god og solid gjennomføring av kompliserte prosjekter. Et eksempel på mulighetene ser vi i BCF-integrasjonen vi har laget mellom bimsync® og Revit. Den sparer aktørene for dager med manuelt arbeid. Vi har også kjent hverandre lenge, så det er en kombinasjon av mennesker og teknologi som gjør at dette samarbeidet er ledende i bransjen, sier Halvor Jensen, administrerende direktør i NTI CADcenter, som forhandler programvaren.

Ta kontakt med Pål-Aksel Sletteng hvis du har spørsmål.