Fremtidens prosesser for industrien

Datahåndtering og smartere prosesser i skyen vil være fasiten for industribedrifter som ønsker å fornye og forbedre med PLM.

Av Stig  Bakketun

Fremtidens design- og konstruksjonsprosesser sentreres rundt smart produkt-datahåndtering (PDM) og product lifecycle management (PLM) i skyen. Dette er en naturlig evolusjon fra da amerikansk bilindustri på midten av 80-tallet fant opp et kommunikasjonssystem som sikret at utfordringer ble løst raskere, og PLM skulle bli kjernen i hele produktets livssyklus fra vugge til grav. Med denne rike historikken er det underlig at PLM ikke raskere er blitt midtpunktet i all industriproduksjon.

Et digitalt økosystem

Jeg startet med 2D Autocad i 1998, og 3D i 2003. I 2008 ble vi introdusert for Autodesk Productstream (Vault), og dette ble vendepunktet for 3D. 2015/2016 har gitt ny vind i seilene for digitalisering, og vi ser stadig flere gode PLM-referanser, selv om det er noe urovekkende at Excel er det mest utbredte systemet. PLM er et digitalt økosystem som støtter virksomhetens viktigste prosesser. Med 3D-modelleringsevne snur industriaktører fokus mot mer produktstyrte strategier for å bedre konkurranseevnen, og en fersk undersøkelse viser at stadig flere innser de mange fordelene PLM fører med seg. Utfordringen er at spranget mellom 2D og 3D er veldig langt for de som ennå ikke har begynt å ta tilstrekkelige digitale tak.

Ønsker du tips om hvordan fornye og forbedre deres prosesser og arbeidsformer? Ta gjerne kontakt her

Gjenbruk gir gevinster

Med 2D trenger man egentlig bare forholde seg til tegningsfilen (joda, en kan administrere data her også, men nødvendigheten er ikke så stor). Når en snakker om 3D, så bør ikke dette beskrives alene. Jeg bruker alltid 3D-PDM-PLM- (ERP). Det innebærer at man starter med et godt oppsett i 3D og PDM for å få kontroll på filer og sikre gjenbruk, noe som gir store gevinster. Dette bereder grunnen for en enklere overgang til PLM som omfatter da hele livssyklusen til bedriften – som igjen vil generere økt kvalitet og flere gevinster.

Nye arbeidsformer

Det er viktig å forstå at det meste vil komme til å ligge i skyen, også løsninger som Vault. Inntil videre tror jeg det kan være riktig å vurdere størrelse og parter/assemblys før man beslutter seg for hvor installasjonene bør ligge. Mistanken er at de fleste vil vurdere skybaserte løsninger på grunn av kriterier som fleksibilitet og hastighet. Her er Autodesk Fusion Lifecycle en løsning som svært mange er happy med, fordi det gir fordeler som effektiv dataadministrasjon, en ferdig infrastruktur og bedre funksjoner for samhandling. Dårlig og treg arbeidsflyt, e-post-samhandling og «lagring av data» fases ut, og erstattes med global tilgang, intelligens, samarbeid i sanntid og «live» redigering. Fusion Lifecycle vil løfte og utvikle selskaper betraktelig.

Gratis for studenter og gründere

Med Fusion 360 tilbyr Autodesk et fantastisk skybasert cad-verktøy. Dette er noe som er enkelt å komme i gang med, og noe man nødig vil kvitte seg med. En av fordelene er at tilgangen er gratis for utdanningssektoren og studenter i tre år, og gratis i ett år for entusiaster og oppstartsbedrifter som ikke genererer over $100,000 i inntekter som direkte følge av bruk av Fusion 360. Personlig holder jeg fortsatt noen knapper på Inventor Pro, men er av den oppfatning at dette kommer mye an på hva du jobber med, og hvilken funksjon du har.

UX er konge

En av mine største kjepphester er brukeropplevelse. UX (user experience) er en forkortelse som du bør legge deg på minnet om du skal ha suksess med utvikling og forbedring. Få bedrifter er helt unike, og det finnes mange gjennomføringsmodeller og mye beste praksis som enkelt kan gjenbrukes og raskt innføres. Det er nær umulig å lykkes om ikke nye tjenester har god brukervennlighet, og kompliserte bruksformer og dårlige grensesnitt møter raskt motstand fra fagfolk. Dette fordi det er vanskelig å endre arbeidsformer, og få liker å bli fortalt at de bør endre praksis og metodikk. Dette bunner i en naturlig skepsis til endring og motstand, og fagfolk må umiddelbart oppleve at den nye løsningen er mye bedre. For å lykkes med 3D-PDM, 3D-PDM+, 3D-PDM-PLM, eller 3D-PDM-PLM-ERP, tenk brukervennlighet og kontakt noen med mye erfaring.

 

Stig Bakketun, Senior Solution Advisor

 

 

 

Vi bistår gjerne om du tar kontakt her.

Det er gratis og uforpliktende å diskutere muligheter.