Arkitektene finner tegnegleden med digitalisering

Niels Torp arkitekter får konkurransefortrinn ved å være i front på den mest fremtidsrettede teknologien. Det seneste tilskuddet er kunstig virkelighet (VR) med både briller og hansker.

Niels Torp arkitekter er blant de firmaer i sin bransje som har de lengste og stolteste tradisjonene i Norge. Selskapets leder og frontfigur er en toneangivende aktør som har bidratt til positiv samfunnsutvikling i mange tiår, og arkitektene kan vise til nasjonale prestisjeprosjekter som Aker Brygge, Tjuvholmen, Vikingskipet på Hamar og Handelshøyskolen BI sitt signalbygg i Nydalen i Oslo. Firmaet gjør også store oppdrag over hele verden, og har blant annet flere pågående prosjekter i Kina.

Arkitekt Gaute Grønmo

– Vår arkitektur skal gjøre livet bedre for mennesker. Våre skisser, ideer og modeller skal ha fokus på folkelivet, og vi skal skape smarte konsepter som gir fornuftige svar på alle problemstillinger i bygget. Digitaliseringen er avgjørende for oss, fordi den gir oss et stort konkurransefortrinn når vi skal kjempe om- og levere de mest spennende prosjektene over hele verden, sier arkitekt Gaute Grønmo.

Han har lang fartstid fra selskapet og leder den interne BIM-gruppa. Den skal sikre at selskapet ligger på topp i markedet ved å hente gevinster fra avansert programvare. Sjefen sjøl går i front:

– Niels Torp er veldig ivrig på ny teknologi. Han liker å teste ut nye ting, og det er aldri nei i hans munn når vi ønsker å kjøpe inn løsninger som styrker konkurranseevnen, sier Grønmo.

En læringsarena for digitalisering

Alle selskapets arkitekter har utelukkende brukt BIM og 3D i flere år. Dette har skapt en arbeidsplass som i praksis er et læringsmiljø på hvordan bygg tegnes og planlegges bedre med programvare. Den interne teknologigruppa måles på at arkitektene til enhver tid har løsningene og funksjonene som gir best kvalitet i arbeidet. Det legges opp til at nye muligheter og spennende konsepter testes ut.

– 3D-modeller gjør det enklere å tidlig «se» og adressere alle problemstillinger i bygget. Modellering gjør at vi kan simulere bygget inn i det miljøet det skal stå i, og en arkitekt kan gjøre veldig mye mer av jobben selv. Vi behøver ikke masse spesialister, men får muligheten til å jobbe helhetlig med prosjektene og konseptene. Dette er veldig mye mer givende, sier Grønmo, som selv jobber med et stort og langsiktig prosjekt på det som skal bli en flerbrukshall i Vestfold.

Niels Torp arkitekter er også daglige brukere av IFC formatet, fordi åpen BIM gir større mulighet til samhandling ved at alle aktører kan lese informasjon i den samme modellen. Dermed er det lett for et ledd i verdikjeden å fortsette der det andre slapp.

– Det er mer behagelig og produktivt når alle jobber i åpne filformat. Det er enklere å endre og foreslå forbedringer på tvers av fagmiljø. Vi er store tilhengere av alt som gir større forutsetninger for samarbeid, sier Grønmo.

Selskapet fikk bistand til innføringen av IFC da Statsbygg satte krav til åpne formater i forbindelse med konkurransen om det nye Vikingskipmuseet. Dermed ble det investert i Solibri-lisenser og nye muligheter ga raskt bedre arbeidsprosesser.

Store fordeler med digitale bygningsmodeller

BIM-modeller inneholder alle detaljer og utforminger slik at en fil kan følge bygget fra første tegnestrek, til modellen overlates vedlikeholdsansvarlig sammen med nøklene til det ferdige bygget. Kvalitetsgevinster i hele byggefasen, og større muligheter for den enkelte oppleves motiverende for arkitektene.

– Vi kan 3D-modellere bygget ned til minste detalj, og studere det fra innerst til ytterst på skjermen. Dermed blir det også lettere å trekke veksler på flinke kolleger, eller ved å invitere byggherre, rådgivende ingeniører og entreprenør tidlig inn i planleggingsfasen, sier Grønmo.

Den digitale modellen inneholder store mengder detaljer som forenkler alle aspekter for de som skal planlegge fremdriften, og håndtere den kritiske logistikken på byggeplass. Særlig priskalkyler og kostnadsberegninger er enklere å utforme. Det er også enklere å teste byggene for ytre forhold som energiberegninger, solskjerming, vindtesting, m.m.

– Vi unngår feil i overgangen fra skisser til detaljer. Utdaterte papirtegninger vil ikke rote til byggeprosjektet lenger, sier Grønmo.

Alle skal med

Niels Torp+ ser på BIM og digitalisering som en game-changer for hele bransjen, og den oppvoksende generasjonen kjenner ikke til noe annet.

– Alle våre arkitekter synes 3D-prosjektering er fantastisk.

Han nevner eksempler der de bruker kunstig virkelighet (VR-briller) for å se og vise frem hvordan de enkelte rommene og selve bygget vil fremstå, og de har også kjøpt inn egne VR-hansker. En av de viktigste fordelene med VR er at det er enklere å forstå skalaer og dimensjoner.

– VR gir oss fascinerende muligheter. Vi håper det ikke er lenge til vi kan modellere med hendene direkte inn i modellen, sier han.

Grønmo mener de neste gevinstene kommer med datamodeller i nettskyen.

– Det er åpenbare fordeler ved at alle har tilgang til den samme modellen, der vi kan samarbeide i sanntid. Færre tidkrevende og forsinkende oppgaver er viktig i en tid der stadig mer skal automatiseres og effektiviseres.

Råd og opplæring fra NTI CADcenter

NTI CADcenter har vært Niels Torp arkitekters viktigste våpendrager i digitaliseringskampen. Selskapet har bidratt med løsninger, råd om de smarteste løsningene, og kursing/opplæring av alle ansatte. Niels Torp arkitekter jobber nå med programvareløsninger som Autodesk Revit, Lumion, Infraworks, diverse støttefunksjoner til Revit, AutoCAD og Photoshop, og ikke minst ulike smarte moduler fra NTI CADcenters programvarepakke NTItools.

– Alle våre arkitekter har gått på Revit-kurs hos NTI CADcenter. Disse kursene er veldig bra og skreddersys gjerne for våre behov. Vi får god personlig oppfølging, og mye kunnskap som vi igjen sprer internt. Vi føler oss prioritert som kunde, og de setter nærmest himmel og jord i bevegelse for å gi gode svar når vi spør sier Grønmo.

NTI CADcenter støtter Niels Torp med to faste rådgivere som kjenner bransjen og de unike behovene.

– Rådgiverne kommer alltid på kort varsel, og vi har et godt samarbeid der vi liker å gi hverandre konstruktive utfordringer.

Et godt samarbeid og arkitekter som er engasjerte i fremtidens muligheter har også bidratt til å tilføre større verdi til arbeidsopplevelsen.

– Med 3D har mange funnet tilbake til det som opprinnelig trakk oss til arkitektyrket: Tegne- og skaperglede. Å bygge opp i 3D med gode verktøy er veldig inspirerende og morsomt. Noe av det kuleste med å jobbe hos Niels Torp er at vi får lov til å prøve ut de tingene vi tror på, avslutter han.


Ønsker du å lykkes med å digitalisere dine prosjekter og arbeidsformer? NTI CADcenter bistår gjerne, send oss en epost eller ring 482 03 300