Classify

”Classify, klassifisering i hht NS8360 i Revit – helt enkelt”

NTI CADcenter lanserer Classify for den norske standarden NS 8360 den 9. november 2015.

ClassifyKlassifiser
Med Classify i NTItools kan du enkelt klassifisere bygningsmodellene dine med NS 8360 koder og dermed følge de gitte retningslinjer fra norsk standard.
Classify muliggjør eksport av data fra Revit-modeller til en ekstern database, der du via en webbasert portal kan få oversikt over de Revit-filer som er tilknyttet prosjektet samt tildele NS8360 koder til de enkelte bygningsdeler.

Importer
Når alle objekter er NS 8360 klassifisert, importeres kodene tilbake i modellen med tilhørende Shared Parameters og GUID’s. Ved eksport til IFC vil alle dine objekter ha en unik NS 8360 kode.

Målsettingen med standarden er å understøtte automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objekt forekomster mellom ulike IFC-kompatible programmer, og på den måten bidra til å gi økt effektivitet og kvalitet ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller. Dette vil gi enklere tilgang til informasjon, redusere antall feilkilder, øke gjenbruk av data og redusere dobbeltarbeid.

Meld deg på BIM Forum 2015 for å se Classify i arbeid.


Har du spørsmål om Classify tar du kontakt med Ketil Edvardsen eller din kontakt i NTI CADcenter.