På denne måten kan all nedstrøms programvare kjenne igjen innholdet i en BIM

Halvor-gråVi tilbyr en kjedelig forutsetning for et kulere resultat. Det er I’en i BIM det handler om.

Nå som digitale bygningsmodeller blir normen er det viktig at byggebransjen samles rundt felles metoder. Dette er særlig gjeldende for nedstrøms BIM-prosjekter som min kollega Arve Sævik tidligere har beskrevet her. I en BIM-verden er det enormt med data, beregningsgrunnlag, koder og komponenter. Hver minste del i prosjektet har hver sin unike kode som beskriver hva det er: Gips, isolasjon, ventilasjonsrør har ulike betegnelser, og klassifiseringen har vært håndtert forskjellig på tvers av de mange fagmiljøene. Denne jungelen har vi sammen med flere, som Norconsult informasjonssystemer (NOIS), ønsket å rydde opp i. Dette med løsninger og funksjoner som gjør at arkitekter og ingeniører jobber smartere fremfor hardere. Et av de viktigste virkemidlene har vært etableringen av NS8360, som gir en standardisert tilnærming til objektkoding. Så traust dette enn måtte høres ut, er det nødvendig for å skape de virkelig kule resultatene.

Byggebransjen med samme fundament for klassifisering

Jeg kjenner få arkitekter og ingeniører som liker å kode tusenvis av komponenter samtidig som de kreative og skapende prosessene gjennomføres. Det er heller ikke lett å få oppdragsgivere til å betale for unødvendig tidsbruk siden alle koder burde vært standardisert og tilgjengelig fra et ressursbibliotek. Dessverre er normen at fagmiljøene, også innad i de samme firmaene, bruker tusenvis av forskjellige koder. Dette kan sammenlignes med en situasjon der bankene gir kundene forskjellige pinkoder for alle landets bankterminaler og minibanker. Derfor kom NS8360 i fjor for å gjøre livet enklere for de som ønsker at samme tilnærming brukes på tvers av disipliner og fagmiljø.

Sparer enormt med tid

Classify - NS8360 klassifisering

Classify – NS8360 klassifisering

Nå som standarden ligger klar, er det avgjørende av bransjen bruker den. Med Classify blir det enklere og raskere å komme i gang, og det på minutter fremfor uker og måneder. Dette digitale verktøyet importerer NS8360koder direkte inn i alle Revit BIM-modeller. Vi vet at noen av de store totalentreprenørene har egne koder som de vil benytte i prosjekter, dette løser vi selvsagt på samme måte som NS8360.  Avkastning på investeringen i Classify er umiddelbar, gjerne allerede i det første prosjektet, ved at flinke fagfolk slipper ukesvis med kjedelig koding hver gang et nytt prosjekt skal iverksettes. Det sikrer også at alle de ulike aktørene i byggeprosessen enkelt kan forholde seg til de samme kjente modellene. Byggeprosesser vil gå raskere, og mengden feilkilder reduseres betydelig. Enorm verdi utløses når alle bruker samme kart og kompass i form av en norsk standard.

Riktig beregning av mengder

For å belyse mulighetene har jeg snakket med Øyvind Jensen, Markedssjef i Norconsult Informasjonssystemer (NOIS). NOIS er en av de viktigste tilbyderne av nedstrøms programvare til bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Deres løsninger integreres med 3D-modeller (fra Autodesk) på en måte som gjør det enkelt å hente ut data fra BIM til bruk i byggebeskrivelser, kalkyler og andre beregninger. Dette på alt fra byggekostnader, livssykluskostnader (LCC) og klimagassutslipp til mengdeuttak, byggetekniske beregninger, produksjonsstyring, fremdriftsplanlegging og FDV. Øyvind Jensen har sterk tro på Classify som innovasjonsdriver og han sier:

Norconsult Informasjonssystemer sine løsninger brukes for å finne gode svar på kostnader og andre beregninger. Dette arbeidet kan gjøre enkelt eller vanskelig, og vi ser verdien av at flere gjenbruker egne prosesser og følger samme gode arbeidsflyt fra gang til gang. Formålet med den nye norske standarden er å gjøre det enklere for involverte i byggeprosjekter i alle faser med veldefinerte detaljeringsgrader på komponentene gjennom hele byggets levetid. Dermed kan alle forstå den samme modellen på samme måte, også 30 år etter at bygget er oppført.

Man får kort sagt bedre svar raskere enn før. Det gjør det mulig å vurdere flere konsepter og alternativer innenfor samme tidsrom. Noe av det viktigste etter min mening er muligheten til å ta bedre informerte beslutninger og dermed skape bedre prosjekter.

– Når alle følger samme standard kan man reagere raskere, få bedre arbeidsflyt, knytte spesialistene tettere sammen, og legge opp til raskere fremdrift. Dette er bra for både byggherre og for alle som jobber på prosjektet, sier Øyvind Jensen.

Viktig ved testing og endringer

I planleggingsfasen er evnen til å teste ut og se flere analyser i sammenheng viktig. Bruk av de samme gjenkjennbare kodene gir en unik dynamikk, noe som er særlig viktig for de som jobber etter bærekraftige prinsipper og metoder som BREAM.

– Når man jobber i digitale modeller kan endringer gjøres i sanntid og sendes til alle involverte. Det gjør problemløsing raskere og enklere, og gir nye former for kreativitet underveis. Kostnader reduseres i fremstilling og forståelse av modeller og det blir mye enklere å tilpasse seg alle nye krav og ønsker underveis i prosessen, sier Øyvind Jensen.

Når NOIS sine verktøy kombineres med våre programvareløsninger, og Classify fungerer på toppen, har man et komplett sett med verktøy for å fornye, forenkle og forbedre byggeprosjekter. Med kodene på stell kan tiden brukes på innovasjon. Ingeniører og arkitekter får summen av alt man behøver for å utvikle og planlegge fremtidens bygg.

Ta kontakt om du ønsker en presentasjon av Classify

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *