Digitalisering – trussel eller mulighet?

Et tema som opptar bedriftsledere og næringslivspressen

Det finnes vel knapt et tema som opptar norske bedriftsledere og næringslivspressen like mye som digitalisering og effektivisering.  Det hevdes at industribedrifter i altfor liten grad har satt dette på agendaen.  Vi vet at digitaliseringen skaper et mulighetsrom for norsk industri. Dessverre har industrien, og i særdeleshet offshore-relatert industri, gjort lite. Dette rett og slett fordi lønnsomheten var høy på grunn av en høy oljepris.

De direkte og indirekte virkningene av oljeprisfallet har aktualisert behovet for effektivisering og digitalisering. Norge har et ekstremt høyt kostnadsnivå, og konkurransen med lavkostland gjør at norsk industri må jobbe smartere og mer effektivt for å overleve. Introduksjonen av ny teknologi som bl.a. Cloud Computing,  3D printing, kunstig intelligens og Internet of Things gjør det mulig.

Digitalisering i verdikjeden kan være det rette svaret. Mye har vært skrevet om norske lederes mangel på digital kompetanse. Dette som en forklaring på hvorfor organisasjoner ikke utnytter mulighetene, og blir hengende etter innenfor digitalisering.  «Internasjonal benchmarking av norsk næringslivs digitalisering» 

For å lykkes med digitaliseringsprosjektet  må ledelsen se forbi teknologien og fokusere på det de egentlig vil oppnå til slutt. Teknologi er først og fremst et verktøy for å nå målet fremfor målet i seg selv. En automatisering av manuelle prosesser kan være et naturlig første steg for å oppnå en kostnadseffektiv og fremtidsrettet organisasjon.

Nettbrett

Hva betyr egentlig digitalisering for industrien?

Det er primært to hovedområder for digitalisering, der den ene består av den fysiske produksjonen og den andre av dataflyt i organisasjonen. Hvis disse kan smelte sammen i ett helhetlig system som legger til rette for en effektiv samhandling i organisasjonen og ikke minst med kunder og leverandører snakker vi om en digitalisering av verdikjeden, noe en Mckinsey-rapport også belyser. Analytikere spår at innen 2020 vil bedriftene ha digitalisert nær 80% av både den vertikale og horisontale verdikjede. Det betyr i praksis at dataflyt både innad i bedriften og eksternt er automatisert.

Det hjelper lite å bruke state-of-the-art programmer når man ikke evner å sikre informasjonsflyten og kunnskapsdeling mellom de forskjellige deler av bedriften. Kun det gjør en effektiv samhandling mulig.

Det finnes i dag skybaserte systemer som gjør det mulig å ta i bruk digital arbeidsflyt i nær sagt alle forretningsprosesser i bedriften. Digital informasjon tilgjengelig i sanntid betyr at vi kan ta smartere beslutninger som optimaliserer driften, og som kan gi oss nye forretningsmuligheter. Norske bedriftsledere har i altfor liten grad tatt dette innover seg, noe som også ble belyst av en kronikk i Aftenposten.

De siste ukene har topplederne i DNB, Orkla og Telenor varslet dramatiske endringer. I følge det Rune Bjerke sier vil DNB bytte bransje og bli et teknologiselskap. Det innebærer også at det reduseres kraftig i antall ansatte. Behovet for arbeidskraft vil minke i de aller fleste bransjer, automatisering og robotisering vil erstatte mange av jobbene vi kjenner i dag. Denne utviklingen er global og vil angå oss alle.

Dette stiller store krav til bedriftene, spørsmålet er om de har strategier og kompetanse som er nødvendig, eller har de en vei å gå? Har de evne og vilje til å utnytte de digitale mulighetene som nå åpner seg?

En ting er sikkert, det nytter ikke å sitte på gjerdet, det som kreves er handling. Hva kan man gjøre? 

Det hele vil naturlig nok begynne med en analyse av hvor inntjeningspotensialer og kostnadsdrivere er. Flaskehalsene i informasjonsflyten blir fort åpenbare. Vurder løsninger som kan knytte alle deler i bedriften sammen og som eliminerer manuelle prosesser. Der det er mulig, flytt manuelle prosesser over til kunden gjennom effektive samhandlingsløsninger f.eks. ved å benytte moderne PLM-løsninger.

Velg en samarbeidspartner som har kunnskap på området.

Vi kan fortelle deg mer på årets viktigste konferanse: http://ssvconference.com/conference/


Du møter oss her:

SSV 2017

Stand SSV 2017

Vil du utforske dine muligheter for digitalisering? Ta kontakt med oss