Digitalisering, en kritisk suksessfaktor

For norske bedriftsledere er det primært ett tema som er på agendaen, det er effektivisering og de mulighetene som ligger i digitalisering. Automasjon og digitalisering av verdikjeden er med på å skape lønnsomhet, og dermed et økonomisk handlingsrom for å være innovativ i en tid der forretningsmodeller blir utfordret.

Som et resultat av fallet i oljeprisen har mange av industribedriftene følt på kroppen at lønnsomheten direkte eller indirekte er under press. Norge har en «oljesmurt» økonomi, der mange industribedrifter er innrettet mot petroleumssektoren. Mange har derfor begynt å vurdere hvor man kan effektivisere.

Det finnes smarte måter å komme i gang på.

Les om dette i artikkelen: «Den usynlige tidstyven som stjeler 5 millioner kroner hvert år»

Digitalisering av verdikjeden er en mulighet norsk industri bør omfavne. Skal man hevde seg i konkurranse med lavkostland gjelder det å jobbe smart, og utnytte mulighetsrommet som skapes av digitalisering. Digitalisering og innovasjonsevne er kritiske suksessfaktorer for norsk industri fremover.


Er digitalisering og effektivisering et tema i din bedrift? Snakk med våre eksperter:

Vi besøker deg gjerne for å ta en samtale rundt din bedrifts utfordringer, kanskje er PLM den rette veien å gå?

Ta kontakt med våre eksperter:

Helge Berg
mobil: 451 95 455
heb@nticad.no

 


Stig Bakketun
mobil: 902 01 783
stb@nticad.no