Derfor bør du sertifisere deg på Autodesk programvare

I dagens krevende arbeidsmarked er synlige bevis på ferdigheter verdt sin vekt i gull. Derfor bør du sertifisere degKjersti-grå

Ikke overraskende viser NHOs ferske kartlegging av medlemmenes kompetansebehov at det fortsatt vil være store behov for ingeniører og teknologer i årene som kommer. De viktigste funnene er gjengitt i Teknisk Ukeblad. Akkurat nå har bygg-, elektro- og mekaniske fag de største behovene.

Jobb smartere med nye verktøy

Felles i alle kompetansefagene er nødvendigheten av nye arbeidsformer og moderne verktøy for å være konkurransedyktige. I dagens turbulente arbeidsmarked er evnen til omstilling viktig fordi prosesser blir stadig mer digitaliserte og automatiserte. Derfor er kurs og kompetansebygging på CAD og BIM programvare sentralt. Kunnskap på de fremste og nyeste verktøyene vil være avgjørende når anbud skal vinnes og leveranser skal utføres. Man vil måtte kunne bevise at man har ferdigheter på plass og papirene i orden.

Slik blir man sertifisert

NTI CADcenter er en av få Autodesk Platinum-sertifiserte partnere i verden. Vår brede kompetanse bygget opp over mange år er en av de viktigste årsakene. Vi tror at de som vil lære mer, får best verdi hos de som kan mest. For å bli sertifisert bør man ha benyttet programvaren en periode og vi anbefaler også våre tilrettelagte kurspakker før man gjennomfører en eksamen. De som består eksamen får sertifiseringen som bekrefter ferdigheter og kunnskaper. I tillegg blir man flinkere til jobben sin og leverer høyere kvalitet.

Les mer om NTI CADcenters kurstilbud her

Derfor er sertifisering smart:
  • Beviser hva du kan. CV-bygging er aldri feil. Når man søker jobb eller skal vinne kontrakter og anbud, vil det i større grad etterspørres bevis på kunnskap. Når de fleste i tillegg erstatter wordfilen med elektronisk LinkedIn-CV, vil det være smart å kunne linke ferdigheter opp mot beskrivelser og være synlig i fagfolk-databaser hos Autodesk. Dette er også attraktivt i rekrutterings-prosesser og trolig når lønn skal forhandles
  • Bli tryggere på egne ferdigheter. Jo bredere ferdigheter man har, desto bedre posisjonert er man ovenfor nye typer konkurransesituasjoner. Vi ser særlig innen anleggsmarkedet at kompetanse er blitt en global handelsvare, og nye aktører vinner anbud som før var forbeholdt de med lokalkunnskap. I en verden med stadig smartere verktøy kan flere levere kvalitet ved å hente inn gode geografiske grunndata i tredimensjonale bygningsmodeller
  • Livslang læring blir den nye normen i arbeidslivet. Mange må bli flinkere til mer, men kan hindres av faktorer som mangel på tid eller at kostnaden oppleves som stor. Derfor har NTI CADcenter sydd sammen markedets mest fleksible opplæringspakke der man kan lære over nett i vårt nye online klasserom, i kombinasjon med det tradisjonelle klasserommet, ved at man lager firmaspesifikke opplegg, med personlig kometansetrener, e-læring. Dette gjør at man kan legge opp til utdanningsløp skreddersydd den enkelte, uavhengig av tid, sted, arbeidspress, familiesituasjon, m.m.

Kontakt meg gjerne om du ønsker en samtale om sertifisering