Byggebransjen beveger seg mot et papirløst miljø

Entreprenørbransjen er gigantisk i verdensmålestokk, og har hatt en sunn utvikling de siste årene. Likevel, til tross for sin størrelse og kritiske posisjon, viser en 2016 McKinsey Global rapport at entreprenørbransjen ligger på nivå med jordbruk/fangst når det gjelder å adoptere ny teknologi. Denne noe rolige tilnærmingen til å ta i bruk ny teknologi går ut over effektivitet, sikkerhet og i litt lengre perspektiv går det ut over «helsetilstanden» til hele sektoren.

NTI jobber tett med bransjen for å bidra til en større forståelse for mulighetene som den nye teknologien vil gi fremover.
Digitaliseringsbølgen slår innover Norge med en kraft som vi ikke har opplevd tidligere, og utviklingen går fort. I byggenæringen snakker alle om BIM i dagens digitaliseringsdiskusjoner.  Dette endrer ikke det faktum at mange av dagens BIM-prosjekter har krav til overlevering av dokumentasjon på PDF.
Bluebeam Revu er en effektivisering av eksisterende løsninger for å håndtere PDF-data på byggeplass og i prosjekter. Et annet viktig poeng i diskusjonen er at langt de fleste prosjekter og dokumenter ikke er BIM-relaterte ennå.

Les gjerne vårt blogginnlegg: «Digitalisering skaper klasseskiller i byggenæringen»

Konstruksjonstegninger kommer i mange former, størrelser og formater, men byggebransjen beveger seg mot et papirløst miljø. For å holde tritt bør du jobbe mot å gjøre hele dokumentstyringsprosessen digital. Bluebeam Revu er et godt valg, og Bluebeam tilbyr et produkt hvor du kan opprette, redigere og lagre digitale tegninger, i tillegg til delings- og samarbeidsfunksjoner som sikrer at endringer og kommentarer alltid kan spores og lagres. Bluebeam er programvare designet for fagfolk, av fagfolk.

Med Bluebeam kan du gjøre det samme som før, og litt til, men digitalt og mer effektivt. Blant annet så får du mulighet til å tilgjengeliggjøring dine dokumenter til flere på en mer effektiv og strukturert måte.

Bluebeam fungerer på alle plattformer, og PDF-ene blir også tilgjengelig på håndholdte enheter.

I BIM-prosjekter vil det være en fordel å kjøre en delt løsning med Bluebeam Revu og bimserver basert på bimsync. Dette kan erstatte dagens webhotell, og tilbyr BCF-basert sakshåndtering gode samhandlingsmuligheter og 3D-modell på byggeplass.


 

Pål-Aksel Sletteng
Senior salgsingeniør og 4D spesialist
Telefon: 458 60 050

Vil du vite mer, eller ønsker en strategisk diskusjon om fremtidens arbeidsformer i byggenæringen?

Kontakt oss for en prat