The time is now

Autodesk One Team Extension Europa – The Future of Making Things

Forrige uke var jeg i Berlin på Autodesk-seminar, One Team Extension – Europe (OTx). NTI sendte som seg hør og bør alt som kan krype og gå av konsulenter og selgere slik at vi alle er 100% oppdatert på Autodesk sine nye produkter og strategier. I årene som kommer er det duket for store forandringer. Dette kom veldig tydelig frem da det for første gang var utelukkende fokus på MFG (Manufacturing Industry Group) og endringene i lisensieringsmodellen på Main Stage. Dette er et viktig signal å ta med seg, og jeg tenker her å gjengi noe av det som ble sagt på OTx.

«The Future of Making Things»

Det er liten tvil om at vi står i vår tids største revolusjon hva gjelder hvordan vi produserer ting. Harward Business Review har publisert mange artikler om temaet de siste årene, blant annet under overskriften «Den Tredje Industrielle Revolusjon».  Autodesk brukte store deler av OTx til å snakke om «The Future of Making Things» og viser med dette at de sammen med NTI og andre partnere ønsker være en «ledestjerne», ligge i front og være med på å definere denne revolusjonen. I november 2012 holdt undertegnede et foredrag om Digital Prototyping hvor «Den Tredje Industrielle Revolusjon» var grunnlaget for foredraget.

Hva ligger i «The Future of Making Things” og “Den Tredje Industrielle Revolusjon”?

Internett sammen med 3D-printing har lagt grunnlaget for en helt ny måte å utvikle og produsere ting på. Vi går nå fra å drive «Mass Production» til å drive «Mass Customisation» –  denne utviklingen vises i 3 tydelige trender:

  1. Produktutviklingsprosessen: Takket være uendelig datakraft i nettskyen kan man i dag ta frem mangfoldige designalternativer og vurdere disse opp mot hverandre uten å måtte vente på en datamaskin som endrer parametere og regner på analyser. Dette, sammen med mulighetene for å ta frem prototyper ekstremt raskt og billig takket være 3D-printing, gjør at kundene står foran utallige valg de bare kunne drømme om tidligere.
  2. Når produktet er på markedet: Dagens kunder forventer at produktet de har kjøpt utvikles og blir bedre gjennom oppdatering og utvikling av programvaren. Tesla er et typisk eksempel på dette ved at kunder som har kjøpt en Tesla stadig får programvareoppdateringer til bilen sin trådløst og sømløst oppdatert gjennom internett uten å måtte levere bilen på et verksted.
  3. Fra en produktversjon til en annen: Tiden det tar fra en versjon av et produkt blir sluppet på markedet til neste versjon av produktet blir sluppet blir stadig kortere. I tillegg til dette har kundene stadig større forventninger til den nye versjonen og det er ikke lenger nok med produktforbedringer og bug-fiks.

Fusion 360

Som sikkert veldig mange allerede har sett, så markedsfører Autodesk alle løsningene for nettskyen under Autodesk 360-paraplyen. Mange har allerede stiftet bekjentskap med Fusion 360, blant annet vist på NTIs Inventor ERFAringsbrukermøter. Fusion 360 er Autodesks 3D-modelleringsverktøy i nettskyen, hvor det stadig blir lagt til ny funksjonalitet for samhandling, simulering, 3D-printing, CAM, Data Management osv. Fusion 360 er Autodesks utviklingsplattform i nettskyen for integrerte løsninger.

Autodesk PLM 360

Autodesk PLM 360 er et annet viktig verktøy fra Autodesk som er utviklet for nettskyen. PLM 360 er Autodesks løsning for Product Lifecycle Management med lav terskel for å komme i gang, da det er lagt stor vekt på brukervennlighet, enkel implementering og overkommelige implementeringskostnader.

Autodesk 360 med Subscription

Alle Autodesk Subscription-kunder har i dag tilgang til Autodesk 360 som en del av Subscription-avtalen. Autodesk 360 tilbyr verktøy for optimering av design, analyse, visualisering og deling av data. Type verktøy avhenger av hva for type programvare du har på Subscription.

Alle Subscription-kunder får 25Gb lagringsplass på A360 per navngitte bruker med Subscription.

Hvordan kan du og ditt firma mest mulig effektivt tilpasse deg fremtiden?

Business Process Assessment

Business Process Assessment

NTI CADcenter og Autodesk har sammen utviklet et konsept vi kaller «Design Process Review». Dette er en analyse av arbeidsflyt og kompetanse for å identifisere ineffektive prosesser, dobbeltarbeid og flaskehalser.

Gjennom analysen identifiseres nøkkelområder som kan forbedres og det utarbeides et løsningsforslag til de ulike utfordringene som er avdekket, samt et forslag til CAD- og PDM-strategi.

Les mer om Design Process Review her.

 

Endringer i lisensieringsmodellen

Et annet hovedtema på OTx var endringene som har kommet og kommer i lisensieringsmodellen. I all hovedsak handler det om overgang fra Perpetual (kjøpt lisens) til Desktop Subscription (leie-lisens).

Som sikkert mange allerede har oppdaget, så tilbyr NTI og Autodesk allerede Desktop Subscription (leielisenser) på alle Autodesk sine produkter, dette har vi allerede gjort i et år. Det som er interessant er at allerede fra 1. februar 2016 vil alle Autodesk sine enkeltprodukter kun bli tilbudt som Desktop Subscription. Dette betyr at det bare er mulig å leie en lisens i 1 måned, 3 måneder., 1 år, 2 år eller 3 år. Allerede i siste halvdel av 2016 vil trolig alle single lisenser gå over til leie som Desktop Subscription, dette gjelder da produkter som Product Design Suite, Factory Design Suite, Plant Design Suite osv. Hva som vil komme til å skje med nettverkslisensene er foreløpig noe usikkert, trolig vil det komme en løsning på leie av nettverkslisenser.

Hva betyr denne overgangen for deg som kunde?

  1. Bedre skalerbarhet: Legg til eller si opp lisenser ettersom arbeidsmengden og lisensbehovet endrer seg. Vi ser i disse tider at det strammer seg til i oljeservice og oljerelatert industri og mennesker blir sagt opp samtidig som lisensene til de oppsagte menneskene blir i selskapet. Med Desktop Subscription sier du opp leien når behovet for lisensen er borte, og kanskje man kan spare noen ekstra oppsigelser med lavere programvarebudsjett i de tøffe tidene.
  2. Tilgjengelig hvor som helst: Med Desktop Subscription har brukeren registrert og låst lisensen på seg og kan bruke lisensen hvor som helst og når som helst, på hvilken maskin som helst. Brukeren kan reise mellom ulike arbeidsplasser uten å ta med seg sin egen PC, men enkelt logge seg på lisensen sin på hvilken som helst maskin med programvaren installert.
  3. Alltid oppdatert programvare: Med Desktop Subscription er du sikret til enhver tid siste oppdaterte versjon av programvaren din med den seneste teknologien fra Autodesk.

Har du spørsmål om Autodesk Desktop Subscription eller «The Future of Making Things» tar du kontakt med Hans Christian Fossum på hcf@nticad.no eller på mobil: 905 00 773 for spørsmål, eller kontakt en av mine kolleger i NTI CADcenter AS.