13 grunner til at du bør søke jobb hos NTI CADcenter

Vi søker rådgivere og spesialister som har forutsetningene til å hjelpe byggenæringen og industrien med å møte fremtidens krav og behov. Les hvorfor våre ansatte mener de har det bra på jobb.

NTI CADcenter lever av å hjelpe byggenæringen og industrien med å løse dagens problemer raskere og bedre, samtidig som vi sikrer at kundene henter konkurransefortrinn med digitalisering. Vi er i vekst, og derfor på ivrig jakt etter nye flinke kolleger.

For å bedre vise frem hvorfor vi mener at vår arbeidsplass er god, har vi ved hjelp av eksterne rådgivere intervjuet mange av våre ansatte. Hensikten var å objektivt finne de viktigste årsakene til at flere burde vurdere NTI CADcenter som del av egen karriereutvikling. Årsakene under er korte sammendrag fra samtalene, og uthevede sitater er også hentet fra egne ansatte.

Endrer og fornyer: Vårt mål er å hjelpe de som bygger, tegner, skaper, planlegger og prosjekterer med å jobbe smartere, ikke hardere. Dette med digitaliseringsløsninger som gir flere muligheter og store gevinster – for virksomheten og de enkelte fagspesialister. Da kundenes behov og krav er mange og sammensatte, behøver vi kolleger som har et bredt sett med ferdigheter, fra det generelle til det spesifikke. «Det vi jobber med er latterlig fremtidsrettet og noe veldig mange har behov for.»

Må tørre å utfordre: Endring er ikke lett, enten det er internt eller i rådgivningen mot kundene. Vi har rom for friksjon, og det oppleves positivt at det er stor takhøyde for konstruktive diskusjoner. Gode spørsmål er viktig fordi vi har en stor oppgave foran oss. Vi skal hjelpe virksomheter med å lykkes bedre og må derfor ha rådgivere og fageksperter som tør å utfordre sine kunder på en konstruktiv måte. Dette ved å gå inn i bedriftenes innerste driftsprosesser med forslag på nye systemer, metoder og prosesser. «Det er et miljø der vi oppfordres til å være konstruktivt kritiske.»

Les mer på vår jobbside her.

En samlingsarena for bransjen: Vi står ofte som vertskap for konferanser og samlingsteder for bransjene vi jobber mot. For eksempel kjører vi erfaringsmøter for industrien og internasjonale 4D og VDC-konferanser for byggenæringen. Dette oppleves som positivt, styrker bånd internt, og gjør at vi får tettere dialog med kundene.

Et stabilt arbeidsmiljø: Kjernen i virksomheten har vært med oss i mange år. Hos oss jobber både de med lang fartstid og unik bransjeerfaring, og de som er unge, sultne og ferske. Vi opplever at denne stabiliteten gir en unik dynamikk fordi de eldre tar seg av de yngre, og blir utfordret tilbake på nye tanker og tilnærminger.

Er du nysgjerrig på hva vi tilbyr? Vi prøver å dele gode råd på bloggen vår her.

Hjelper kundene med å lykkes bedre: Med våre løsninger kan kundene redusere kostnader og gjøre prosjekter raskere, sikrere og enklere. Nå handler mye om automatisering, integrasjon og legge til rette for digitale verktøy som støtter prosjektet gjennom hele dets livsløp – fra ide til avhending. «Mange av oss har jobbet på kundesiden. Vi kjenner derfor utfordringene og kan lettere avdekke spennende muligheter sammen med kundene.»

Oppfordres til å holde oss faglig oppdatert: Våre konsulenter og spesialister er påkrevd å blokke ut tid hver uke til å holde seg oppdatert på nye løsninger og muligheter. Utviklingen går så raskt at vi må være sikre at vi hele tiden utvikler oss som fagspesialister og rådgivere. I en tid der løsninger kan kjøpes fra veldig mange steder, er det vår kompetanse som skal gjøre at kundene opplever at vi er beste partner. «Det er gøy at vi i dag har spisskompetanse på løsningene som kundene vil etterspørre i fremtiden.»

Et nordisk miljø: Flere av våre ansatte trekkes inn i spennende prosjekter i hele Norden, og vi ser en trend der vi i større grad inviteres inn i diskusjoner i ledergrupper. Dette for å hjelpe dem med å sette retningen for virksomheten. Det er givende og faglig utviklende å kunne jobbe på tvers av grenser, og vår nordiske styrke gir oss også større synlighet opp mot våre globale løsningsleverandører som Autodesk. Vi er eneste aktør i Norden som er platinum-sertifisert, og det gir oss noen unike fordeler.

Blir tatt godt imot: Flere av våre ansatte fremhever at NTI CADcenter er «en av de beste arbeidsplassene de har begynt på». De sier de blir godt mottatt, at det er en positiv stemning og mange som tilbyr hjelp og støtte. Arbeidsmiljøet er inkluderende.

Les mer på vår jobbside her.

Kan styre selskapets retning: NTI CADcenter oppleves som attraktivt fordi positiv endring er normen. Det kjøres flere initiativ der ansatte og ledelse jobber tett sammen om kjernestrategien og viktige delprosesser for å heve kvaliteten og egne ferdigheter. Våre ansatte innser at det er store gevinster for de som legger seg i forkant av utviklingen. «Vi skal flytte grenser for våre kunder. Det er derfor godt å vite at vi har lov til å prøve og feile i kontrollerte former.»

Føler seg respektert: Samarbeidet mellom kollegaene trekkes frem. Ansatte opplever at de får hjelp fra fagspesialister ved behov og ønske, og at man har ledere som bryr seg. Det er helheten som oppleves som både trygg og utviklende, særlig for yngre arbeidstagere. «Vi har mange individualister som er enere på sitt fagfelt, som har funnet sammen med likesinnede i faglige team.»

Kan jobbe i hele Norge: Vi har oppdrag og kunder over hele Norge. Veldig mange av våre kunder er hjørnesteinsbedrifter langs hele vår vidstrakte kyst. En jobb hos oss kan derfor medføre mange flotte sanseinntrykk i forbindelse med jobbreiser.

God balanse: Vi forstår at dagens arbeidstagere har behov for å finne den beste balansen mellom jobb og fritid, og får positive tilbakemeldinger på at vi tilrettelegger slik at tidsklemma blir en langt mindre utfordring.

«Så bra at jeg har anbefalt broren min å søke jobb»: Dette er et kraftig utsagn fra en av våre nye og unge rådgivere. For oss er det et bevis på at vi oppfattes som en god arbeidsgiver for de som er relativt ferske i arbeidslivet. Andre kolleger fremhever at de ofte skryter til familie og venner om hvor bra de har det på jobb.

Vi har nær sagt alltid ledige stillinger ute. Disse kan du finne her sammen med kontaktdetaljer til våre ledere. Ta gjerne kontakt om du mener at du er så god at vi bør opprette en egen stilling for deg.

Fra VDC-konferanse, vi søker


Om oss

NTI CADcenter er Norges ledende leverandør av integrerte CAD-løsninger som dekker totalbehovet for CAD – fra programvare, maskinvare inklusive nettverksløsninger og utdanning/sertifisering, til vedlikehold, konsulenttjenester, support og rådgivning. En egen utviklingsavdeling skreddersyr løsninger for kunder. NTI CADcenters kjerne er programvare for det som bygges, skapes og produseres. Typiske brukere er arkitekter, designere og ingeniører.